Hampton Butte Petrified Wood $50

Hampton Butte Petrified Wood $50

Over 4 lbs. 6x4x2 in.  #206